Pro správu interakcí dat mezi serverem Siebel nebo webovým serverem a uživatelským rozhraním je použito skriptování. Z tohoto důvodu musíte ve webovém prohlížeči povolit skripty JavaScript.

Pro prohlížeč Internet Explorer tak můžete učinit podle následujícího postupu.

Vyberte Nástroje > Možnosti Internetu > Zabezpečení > Vlastní a nastavte položku Aktivní skriptování na možnost Dotázat se nebo Povolit.

Vyberte Nástroje > Možnosti Internetu > Zabezpečení > Vlastní a nastavte položku Skriptování apletů v jazyce Java na možnost Dotázat se nebo Povolit.

Použití skriptů JavaScript a interakci apletů Java se skripty JavaScript můžete obdobným způsobem povolit i v jiných prohlížečích.